OK2-9329 - KV zavody pro SWL

   Vsechny udaje v tabulkach jsou vztazeny k datu  31. prosinec 2020.

          (Poznamka: MIX zavody jsou zapocteny v CW zavodech)

                                ucast v zavodech KV

 
Rok     1991 92 93 94  95 96  97 98 99
CW      5  5  -  5   4  2   1   1  1
SSB      -  -  1  1   1  1   -   1  1
Celkem     5 5 1 6  5  3   1   2  2

 

Rok 2000  01  02  03  04   05   06   07   08  09
CW    4   2   6    5   5   13   10     3   10  12
SSB    1   2   1   3   1    2    2    4    1   1
DIGI    -   5  12    7   6   10   15   12   10   19
Celkem    5  9 19 15 12   25   27   19   21  32

 

Rok 2010   11  12  13  14  15 16  17    18    19    20   Celkem        
CW  13   10  16  13    12  10    13    7   5   5    203
SSB    1    4   3   4   1    5    5                55
DIGI   9   14  18  14   9   9  13   10   11   7   6    216
Celkem  23   28  37 31  14  26 28   26   22   14   11     474